ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αυτή η σελίδα περιγράφει τις πολιτικές, τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τις λειτουργίες της Explore Messinia, καθώς και τα πρότυπα που τηρούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας. Οι πολιτικές και τα πρότυπα ενδέχεται να περιγράφουν τομείς όπως οι διαδικασίες κράτησης, οι πολιτικές ακύρωσης, τα πρότυπα εξυπηρέτησης πελατών, τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι δεοντολογικές πρακτικές.