Αειφορία

Αειφορία δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι νοοτροπία για τη διασφάλιση του μέλλοντος στον πλανήτη μας.

Πολιτική Αειφορίας

Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε εμπειρίες με τρόπο που  υποστηρίζει και  καλλιεργεί την αγάπη τόσο για την φύση όσο και τον πολιτισμό. Επιδιώκουμε τη βιωσιμότητα από το πρώτο βήμα ξεκινώντας με τη βέλτιστη διαχείρηση των πόρων στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τον έλεγχο των προμηθευτών για τις πράσινες πρωτοβουλίες τους καθώς και την εκπαίδευση των πελατών μας για το πώς μπορούν να γίνουν μέρος αυτης της προσπάθειας προς την περιβαλλοντική ευθύνη χωρίς συμβιβασμούς στην απόλαυση!

Ο τουρισμός έχει αποτύπωμα, τόσο καλό όσο και κακό. Εδώ στην “Explore Messinia” καταλαβαίνουμε τη σημασία του να έχετε την πλήρη επίγνωση του αντίκτυπου μας στον πλανήτη! Προωθούμε με υπερηφάνεια βιώσιμες πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους, ώστε οι μελλοντικές γενιές να έχουν το δικαίωμα να ζουν σε ένα περιβάλλον καθαρό και να χαίρονται την όμορφη φύση.

Πρόσφατα ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα TraveLife, μέσω του προγράμματος  SUSTOUR για την υλοποίηση μιας συστηματικής διαδικασίας, η οποία θα λάβει έγκριση από εξωτερική, διαπιστευμένη εταιρεία. Η «Explore Messinia» έχει δημιουργήσει μια ομάδα αειφορίας 3 ατόμων και έχει διορίσει έναν συντονιστή αειφορίας, ο οποίος επενδύει χρόνο κάθε εβδομάδα για να βελτιώσει τις επιδόσεις της εταιρείας στη αειφορία.

Τώρα εργαζόμαστε για να γίνουμε “TraveLife Partner” . Ο επόμενος στόχος θα είναι η πιστοποίηση «TraveLife Certified» (αριστεία στη βιωσιμότητα). Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδόσεις μας στη βιωσιμότητα. Είναι μια αέναη διαδικασία που πραγματοποιούμε θέτοντας στόχους, εφαρμόζοντας και αναθεωρώντας στρατηγικές και δράσεις κάθε χρόνο.