Το Navarino Quest είναι ένα κυνήγι θησαυρού βασισμένο πάνω σε ένα σενάριο σχετικό με την ναυτική ιστορία του όρμου του Ναυαρίνου. Η Explore Messinia αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την διοργάνωση ταξιδιών κινήτρων και την υλοποίηση ομαδικών και εταιρικών προγραμμάτων με σκοπό την γνωριμία, την σύσφιξη σχέσεων, την επιβράβευση και την ψυχαγωγία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι ότι υλοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον, μεταφέρουν την αίσθηση της περιπέτειας, βασίζονται σε πρωτότυπα σενάρια και εφαρμόζουν την μέθοδο της βιωματικής εκπαίδευσης όπου οι συμμετέχοντες επιστρατεύουν τις φυσικές και πνευματικές τους ικανότητες με στόχο την βελτίωση της απόδοσης στους στον εργασιακό τους χώρο.