Κατερίνα
ΚατερίναΙδρύτρια
Όταν δεν είναι στο πεδίο, εργάζεται στο παρασκήνιο για να πραγματοποιήθει το όραμα της εταιρείας.